Downloaden

U kunt hier onder de LMI API standalone applicatie downloaden. De np text file moet op de eerste regel de volgende opbouw hebben:

artiest - titel

Wat er daarna volgt maakt niet uit.

Download

Download versie 1.0.6 van LMI API hier: LMI API.exe
4,5 MB

Change Logs

Versie 1.0.6

- Verandering in Now playing file parser

	De now playing file mag meer informatie bevatten. 
	De eerste regel moet nog wel artiest - titel bevatten, maar er mag nog meer informatie in staan. 
	Deze wordt genegeerd.

-Voorbereiding voor tumblr & shoutcast server
	De eerste dingen voor shoutcast server en tumblr staan er al in. Dit werkt echter nog niet.

Login :